Via Dolorosa - CreatorsPalette

Photo taken at nexstar Dance Competition 3/10/18 at Fresno Soroyan Theater.

CaliforniaFresnoFresno CountySaroyan TheatreUnited States